e-sklep

Produkty

Znaki ostrzegawcze ADR, substancji chemicznych i opakowań transportowych z zawartością

related     related

 

[215-01] - G215-01azy palne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [C] - 150x150mm
 • [Z] - 300x300mm

 

[215-02] - S215-02ubstancje i przedmioty wybuchowe

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-02a] 215-02a- Substancje i przedmioty wybuchowe

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-02b] 215-02b- Substancje i przedmioty wybuchowe

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-04] -215-04 Materiały żrące

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-05] -215-05 Substancje i przedmioty wybuchowe

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-06] -215-06 Gazy niepalne i nietrujące

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-07] -215-07 Gazy niepalne i nietrujące

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-08] -215-08 Materiały samozapalne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-09] -215-09 Gazy palne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-10] -215-10 Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

 215-11>

[215-11] - Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-12] -215-12 Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-13] -215-13 Materiały utleniające

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiar

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-15] -215-15 Nadtlenki organiczne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-17] -215-17 Materiały promieniotwórcze, kategoria I

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-17a] 215-17a- Materiały promieniotwórcze, kategoria II

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-17b] 215-17b- Materiały promieniotwórcze

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm

 

[215-17c] - 215-17cMateriały promieniotwórcze, kategoria III

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm

[215-17d] - 215-17dMateriały promieniotwórcze, kategoria III

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [Z] - 300x300mm

[215-18] - R215-18óżne materiały i przedmioty niebezpieczne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm

[215-19] - M215-19ateriały ciekłe zapalne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm

[215-20] - U215-20ziemienie

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 

[215-21] - M215-21ateriały ciekłe zapalne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-22] -215-22 Materiały stałe zapalne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-23] -215-23 Materiały trujące

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm
   

[215-30] -215-30 Ostrzeżenie o gazowaniu

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

 • [XR] - 300x250mm
   

[215-31] -215-31 Substancje o podwyższonej temperaturze

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

 • [Z] - 300x300mm
   [215-32] - Mat215-32eriały zakaźne
   

[215-33] -215-33 UN 1170

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm

[215-34] - G215-34azy trujące

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm

[215-35] - O215-35graniczenie ilości

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm

[215-43] - Z215-43agrożenie dla środowiska wodnego

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [Z] - 300x300mm

[700-01] - S700-01ubstancja drażniąca

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm

[700-02] - S700-02ubstancja szkodliwa

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
 

[700-03] - S700-03ubstancja toksyczna

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
   

[700-04] -700-04 Substancja bardzo toksyczna

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
   

[700-05] -700-05 Substancja żrąca

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
   

[700-06] -700-06 Substancja korodująca

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
   

[700-07] -700-07 Substancja skrajnie łatwopalna

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
   

[700-08] -700-08 Substancja wysoce łatwopalna

Dostępne materiał

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
   

[700-09] -700-09 Substancje utleniające

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
   [700-10] - Sub700-10stancja wybuchowa
   

[700-11] -700-11 Substancja stwarzająca zagrożenie biologiczne

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm
   

[700-12] -700-12 Substancja niebezpieczna dla środowiska

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [AD] - 105x74mm
 • [AL] - 25x25mm
 • [AR] - 105x148mm
 • [AS] - 148x210mm

[700-13] - U700-13waga zawiera azbest

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

 • [AM] - 60x100mm
 • [XK] - 297x210mm

[700-14] - F700-14reon 12

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

 • [AD] - 105x74mm

[700-16] - H700-16alon 1211

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

 • [M] - 150x200mm

[700-19] - S700-19ubstancja toksyczna

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [E] - 200x200mm

[700-20] - S700-20ubstancja żrąca na skórę,działająca korodujaco na metale

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [E] - 200x200mm

[700-21] - S700-21ubstancja drażniąca, uczulająca, toksyczna

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [E] - 200x200mm

[700-22] - S700-22ubstancja rakotwórcza

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [E] - 200x200mm

[700-23] - S700-23ubstancja wybuchowa

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [E] - 200x200mm

[700-24] - S700-24ubstancja utleniająca

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [E] - 200x200mm

[700-25] - S700-25ubstancja łatwo palna

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [A] - 100x100mm
 • [E] - 200x200mm

[700-26] - G700-26azy pod ciśnieniem

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [E] - 200x200mm

[700-27] - Z700-27agrożenie dla środowiska wodnego

Dostępne materiały
[8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
[9] - Biała miękka płyta o grubości 0,5 mm
Dostępne wymiary
[A] - 100x100mm
[E] - 200x200mm

Do pobrania Aktualności Certyfikaty

Napisz do nas

Wypełniając powyższy formularz wyrażam zgodę zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO) na przetwarzanie podanych danych osobowych przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy oraz przyjmuję do wiadomości, że BP Techem Sp. z o.o. jest Administratorem podanych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu kontakt. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (określane jako RODO), w celu informowania mnie o nowych produktach i promocjach. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest BP Techem Sp z o.o.. z siedzibą przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 Warszawa